Bilder från julbaket på Arbis 2008

Ordförande

Jens Carp                jens.carp@gmail.com                         +35850 3650 634

 

Sekreterare

Jukka Karhunen       jukka.o.karhunen@gmail.com       +35844 0812 505